krachtig in doen

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn verschillende (zorg) professionals, waaronder ook de medewerkers van Doezorg, verplicht de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Deze meldcode is door de Nederlandse Overheid ingesteld. Zorgverleners die signaleren dat hun cliënten en/of hun kinderen te maken hebben met (verschillende vormen van) huiselijk geweld kunnen dit melden bij hiervoor in het leven geroepen organisaties zoals bijvoorbeeld Veilig Thuis. De meldcode is dus eigenlijk een tool die onze medewerkers helpt goed te reageren bij signalen van Huiselijke geweld en Kindermishandeling.  

Meldcode bij Doezorg
Om alle stappen bij de meldcode overzichtelijk en werkbaar te maken voor onze medewerkers, hanteert Doezorg een protocol met hierin een stappenplan wat wij volgen bij het vermoeden van huiselijke geweld of kindermishandeling. Wil je ons stappenplan lezen, klik dan hier!  

Wil je meer weten over de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling klik dan hier, dan kom je terecht op de website van de Rijksoverheid waar alles duidelijk wordt uitgelegd!

Wil