krachtig in doen

Dit is hoe wij werken

Privacy en omgaan met gegevens van onze cliënten
Bij medewerkers van Doezorg staat integriteit voorop. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten ons vertrouwen. Daarbij hoort ook dat de cliënt weet dat wij zorgvuldig met zijn of haar gegevens omgaan. In Nederland is het ook vanuit de wet opgelegd om de privacy van onze cliënten te beschermen. Daarom beschermen wij privacygevoelige informatie goed en zorgvuldig. De informatie over cliënten en lopende zaken is altijd alleen inzichtelijk voor de betreffende begeleider en voor de cliënt zelf. Wil je meer weten over hoe wij met jouw gegevens omgaan dan nemen wij rustig de tijd je dit uit te leggen en laten wij je zien hoe wij jouw gegevens en jouw dossier beveiligd hebben. Je hebt altijd zelf inzage!

AVG 2018
AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens per 25 mei 2018. Bij Doezorg zijn wij hier op voorbereid. Zo delen wij geen persoonsgegevens meer zonder machtigingsformulier van onze cliënten en delen wij nooit gegevens via een telefoongesprek met onbevoegden, Daarnaast hebben wij extra beveiliging aangebracht op al onze gegevensdragers en computers. Onze cliëntgegevens staan veilig achter slot en grendel. Hier kun je lezen hoe wij omgaan met de bescherming van persoonsgegevens. Onze medewerkers zijn geïnstrueerd en hebben allen een bewerkersovereenkomst getekend. Mocht er toch een datalek ontstaan dan maken wij hiervan een logboek aan en stellen onze cliënten direct op de hoogte. Bij ernstige datalekken doen wij direct een melding bij het meldloket datalekken autoriteit persoonsgegevens.   

Heb je een klacht?
Ondanks onze beste intenties en inspanningen kan het misschien toch voorkomen dat je niet tevreden bent over Doezorg. Hoe vervelend dit ook is wij horen het heel graag. Elke klacht is immers iets waar wij van kunnen leren. Wij kijken dan ook graag, het liefst natuurlijk samen met jou, hoe we jouw klacht zo goed mogelijk kunnen verhelpen. Maak je klacht bespreekbaar en geef deze door aan jouw begeleider! Mailen of bellen hierover kan natuurlijk ook altijd. Je klacht wordt binnen zes weken in behandeling genomen. Je kunt ook altijd rechtstreeks contact opnemen met Stephanie Luinge, verantwoordelijk voor klachtenafhandeling, via 06-40677614. 

Externe en onafhankelijke klachtenbehandeling
Wij proberen zo goed mogelijk voor jou te zorgen. Toch kan het gebeuren dat je hierover niet tevreden bent. Je kunt ons dit laten weten door jouw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert jouw klacht met informatie en advies op te lossen en kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. Je bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.  

Voor meer informatie kijk je op: www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg

De Geschillencommissie 
Jouw klacht kun je ook indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. De klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt jouw geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij, maar ook Doezorg, zich aan de uitspraak moet houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijk je op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

De uitspraak van de Geschillencommissie is voor jou, maar ook voor ons, bindend.  

Klachtenloket Zorg en De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
info@klachtenloket-zorg.nl
www.degeschillencommissiezorg.nl


Algemene voorwaarden levering zorg
Onze levering van zorg en begeleiding aan onze cliënten moet voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Hiervoor heeft Doezorg de Algemene voorwaarden levering zorg opgesteld. In dit document staan alle rechten en plichten waaraan onze zorgverleners, maar ook onze cliënten, moeten voldoen. 

Algemene Voorwaarden Levering Zorg
Algemene voorwaarden levering zorg.pdf (1.72MB)
Algemene Voorwaarden Levering Zorg
Algemene voorwaarden levering zorg.pdf (1.72MB)