krachtig in doen

Cliënttevredenheidsonderzoek 2024 

Doezorg wil dat de zorg die wij verlenen steeds beter wordt. Daarom nemen wij ook dit jaar een cliënttevredenheidsonderzoek af. Het doel is om te meten wat de ervaringen zijn met onze ambulante begeleiding en hulpverlening. Wij vinden het belangrijk dat meningen en ervaringen over onze hulpverlening met ons gedeeld worden. Om de privacy van deelnemers te borgen, kan de vragenlijst onderstaand anoniem worden ingevuld. 

Wil je aanvullend op de vragenlijst informatie of een iets anders met het team van Doezorg delen, wat betrekking heeft op onze hulpverlening, stuur dan een mail. Let op: als je mailt is dit niet anoniem!

Vragenlijst:

Dit is mijn relatie tot het team/de begeleider van Doezorg:

  Ik ontvang zorg van het team van Doezorg   Ik benader Doezorg voor het leveren van zorg


De begeleider van Doezorg kent jouw wensen en jouw doelen, luistert naar jou en neemt voldoende tijd voor jou:

  Ja   Nee   Weet ik niet

De begeleider van Doezorg is goed bereikbaar en reageert op mijn berichten.

  Ja   Nee   Weet ik niet

Het lukt om op korte termijn afspraken te maken met mijn begeleider/het team van Doezorg:

  Ja   Nee   Weet ik niet

Bij een crisissituatie weet ik wat ik moet doen of wie ik kan bellen:

  Ja   Nee   Weet ik niet

Mijn begeleider werkt met mij samen, respecteert mijn inbreng en werkt doelgericht:

  Ja   Nee   Weet ik niet

Ik mag meebeslissen over de doelen in mijn zorgplan:

  Ja   Nee   Weet ik niet

Er zijn samen met mij duidelijke doelen in het zorgplan opgesteld:

  Ja   Nee   Weet ik niet

Mijn begeleider werkt goed samen met mijn huisarts, psycholoog, woningcorporatie etc.

  Ja   Nee   Weet ik niet

Mijn begeleider/het team van Doezorg waarborgt mijn privacy en gaat zorgvuldig met mijn inbreng en gegevens om:

  Ja   Nee   Weet ik niet

Er wordt voor vervanging geregeld, als ik dit wil, bij afwezigheid van mijn begeleider in vakanties of bij ziekte e.d.:

  Ja   Nee   Weet ik niet


Namens het team van Doezorg bedankt voor de genomen moeite en de medewerking!