Wij werken zorgvuldig

Privacy en omgaan met gegevens van onze cliënten
Bij medewerkers van Doezorg staat integriteit voorop. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten ons vertrouwen. Daarbij hoort ook dat de cliënt weet dat wij zorgvuldig met zijn of haar gegevens omgaan. In Nederland is het ook vanuit de wet opgelegd om de privacy van onze cliënten te beschermen. Daarom beschermen wij privacygevoelige informatie goed en zorgvuldig. De informatie over cliënten en lopende zaken is altijd alleen inzichtelijk voor de betreffende begeleider en voor de cliënt zelf. Wil je meer weten over hoe wij met jouw gegevens omgaan dan nemen wij rustig de tijd je dit uit te leggen en laten wij je zien hoe wij jouw gegevens en jouw dossier beveiligd hebben. Je hebt altijd zelf inzage!

AVG 2018
AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens per 25 mei 2018. Bij Doezorg zijn wij hier op voorbereid. Zo delen wij geen persoonsgegevens meer zonder machtigingsformulier van onze cliënten en delen wij nooit gegevens via een telefoongesprek met onbevoegden, Daarnaast hebben wij extra beveiliging aangebracht op al onze gegevensdragers en computers. Onze cliëntgegevens staan veilig achter slot en grendel. Hier kun je lezen hoe wij omgaan met de bescherming van persoonsgegevens. Onze medewerkers zijn geïnstrueerd en hebben allen een bewerkersovereenkomst getekend. Mocht er toch een datalek ontstaan dan maken wij hiervan een logboek aan en stellen onze cliënten direct op de hoogte. Bij ernstige datalekken doen wij direct een melding bij het meldloket datalekken autoriteit persoonsgegevens.   

Heb je een klacht?
Ondanks onze beste intenties en inspanningen kan het misschien toch voorkomen dat je niet tevreden bent over Doezorg. Hoe vervelend dit ook is wij horen het heel graag. Elke klacht is immers iets waar wij van kunnen leren. Wij kijken dan ook graag, het liefst natuurlijk samen met jou, hoe we jouw klacht zo goed mogelijk kunnen verhelpen. Maak je klacht bespreekbaar en geef deze door aan jouw begeleider! Bellen of mailen hierover kan natuurlijk ook altijd. Je klacht wordt binnen zes weken in behandeling genomen.

Onpartijdige klachtencommissie ECKG
Alsof het nog niet vervelend genoeg is dat je een klacht hebt, bestaat er de mogelijkheid dat wij er samen niet uitkomen. Of misschien wil je je klacht liever met een onpartijdig persoon bespreken. Doezorg is aangesloten bij klachtencommissie ECKG. Bij deze klachtencommissie werken onafhankelijk klachten coördinatoren die jouw klacht in behandeling nemen. Ook zorgen zij ervoor dat Doezorg advies krijgt hoe wij de klacht zo goed mogelijk kunnen verhelpen. 

De Geschillencommissie
Wij kunnen het ons niet voorstellen maar als het niet lukt om er samen uit te komen met de klachten- functionaris, of als je ontevreden bent over het door hun afgegeven advies, dan kun je jouw klacht nog neerleggen bij de geschillencommissie. De Geschillencommissie neemt de zaak dan in behandeling. 

Hun uitspraak over de klacht is voor jou maar ook voor ons uiteindelijk bindend. 

Adresgegevens ECKG en de Geschillencommissie
Klachtencommissie ECKG
Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht
Lombokstraat 20
2022 BJ HAARLEM
www.ECKG.nl 

Je kunt je klacht indienen door te bellen, te mailen of door je klacht direct via de website in te dienen. Bellen kan tijdens werkdagen op telefoonnummer: 085 - 06569710.
Liever mailen? Dat kan via: klachtenbehandeling@eckg.nl

D
e Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
www.degeschillencommissie.nl 

Ook hier kun je jouw klacht indienen door te bellen of door je klacht direct via de website in te dienen. Bellen kan tijdens werkdagen op telefoonnummer: 070 - 31531016.